Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Živě s Noe

Sv. Zdislava, D. Gondík, týden Laudato Sì, Adopce na dálku

Zábava

Premiéra: 21.5.2020

Výroba: 2020

1) "Žila krátce, ale jednala rychle, hoříc nepřetržitě jako věčná lampa," napsal o sv. Zdislavě z Lemberka (1220-1252) spisovatel Jaroslav Durych. U příležitosti 800 let od jejího předpokládaného narození si připomenáme tuto českou národní světici v telefonním rozhovoru s P. Pavlem Maria Mayerem OP, představeným kláštera v Jablonném v Podještědí 2) Inspirativní rozhovor o životě s hercem a moderátorem Daliborem Gondíkem. 3) V tyto dny prožíváme týden Laudato Sì, který papež František vyhlásil u příležitosti 5. výročí stejnojmenné encykliky. Přáním Svatého otce bylo zapojit se ve dnech od 16. do 24. května do ekologického obrození 1,3 miliardy katolíků po celém světě ve 220 tisících farnostech. Rozhovor s koordinátorkou dobročinné organizace "Ekologická konverze" paní Michaelou Gongolovou. 4) Diecézní katolická charita Hradec Králové - Adopce na dálku - vyhlásila sbírku na pomoc hladovějídím rodinám. Více v telefonickém rozhovoru s Mgr. Vojtěchem Homolkou, vedoucím projektu Adopce na dálku při Diecézní charitě Hradec Králové. 6) Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl postaven v roce 1650 jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci třicetileté války. 3. listopadu roku 1918 byl ale rozvášněným davem zničen. Někteří lidé v něm totiž spatřovali symbol svrženého habsburského režimu. Ihned po stržení sloupu ale začaly snahy o jeho obnovení. Posledních třicet o to neúnavně usiluje především Společnost pro obnovu mariánského sloupu, které se nakonec všechna potřebná povolení podařilo získat. Obnova mariánského sloupu začala v polovině února a už dnes je na co koukat.

Zábava

Premiéra: 21.5.2020

Výroba: 2020