I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky

Ježíš odchází k otci

Zábava

Premiéra: 22.5.2020

Výroba: 2020

Kde je Pán Ježíš? Co se stalo 40 dní po jeho zmrtvýchvstání?

Dnešní Ovečky jsou věnovány slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Zábava

Premiéra: 22.5.2020

Výroba: 2020