I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

Školy po pandemii, fotbal. zápas kněží, duch. obnova

Zábava

Premiéra: 26.5.2020

Výroba: 2020

Na telefonu: o návratu do škol po pandemii Covid - 19 jsme hovořili s Mgr. Petrou Brychtovou, ZŠ Hudcova Brno. Na fotbalový zápas kněží zval P. Marek Hric z Ostrova nad Ohří. Na duchovní obnovu Přijď Duchu svatý ve Vranově u Brna zve jáhen a kadeřník Jan Špilar.

Zábava

Premiéra: 26.5.2020

Výroba: 2020