I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky

Chceme pomáhat bližním

Zábava

Premiéra: 29.5.2020

Výroba: 2020

Čím se můžeme podobat Pánu Ježíši? Co můžeme udělat pro druhé?

Podobenstvím o milosrdném Samaritánovi se budeme zabývat v dnešních Ovečkách.

Zábava

Premiéra: 29.5.2020

Výroba: 2020