I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kaplička svaté Barbory

Dokumentaristika

Premiéra: 2.7.2009

Výroba: 2005

Hornická Ostrava má za patronku sv. Barboru. Proč se jí stala právě ona? Možná proto, že jedna z legend vypráví, jak sama Barbora v pohanské rodině nalezla víru k Bohu. Její otec nebyl tomu rád a za trest ji zavíral, aby byla sama, tak, jak bývají horníci v šachtách.Kaplička sv. Barbory se nachází v Hornickém muzeu v Ostravě – Petřkovicích. Vysvěcena byla roku 1995. Je postavena v tzv. průmyslové secesi přelomu 19. a 20. století. Jsou tři místa, na kterých kaplička stála a také tři patroni, kterým byla zasvěcena. Jako poslední je to právě sv. Barbora.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.7.2009

Výroba: 2005