I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 6. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 4.6.2020

Výroba: 2020

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>REPORTÁŽE</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <b>Generální audience papeže Františka </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Generální audience papeže Františka byla opět v knihovně Apoštolského paláce. V jejím průběhu vyjádřil papež znepokojení nad vlnou násilí, kterou ve Spojených státech rozpoutala násilná smrt afroameričana George Floyda.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Evropská unie v době pandemie </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">V době pandemie požádal papež Evropu, aby čelila krizi tím, že znovu oživí sny svých zakladatelů. Jeho slova se neomezují pouze na pohled do minulosti. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Nový kostel v Brně-Lesné </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">V kostele blahoslavené Marie Restituty Kafkové v Brně-Lesné se začaly sloužit mše svaté. Naplnilo se tak dlouholeté úsilí místních farníků, sahající až do roku 1968.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Dvojité vidění</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Na zámku v Raduni u Opavy si návštěvníci užili hudební večer spojený s vernisáží výstavy Dvojité vidění. Vašek Müller na ní zviditelnil písně Petra Linharta.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Dětské letní tábory</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví budou dětské letní tábory i letos. Podmínkou účasti je potvrzení od lékaře a zpřísněný formulář o bezinfekčnosti. Maximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude do 500, u stanových táborů maximálně do sta osob. Sezóna letních táborů oficiálně začne 27. června.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Sečení trávy na Hané</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Už od půl páté ráno se v hanácké obci Pivín scházeli kosáci k tradičnímu sečení trávy. Také letos je organizovala Divadelní společnost Větřák. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Stezka Valaška na Pustevnách</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Stezka Valaška se vine korunami stromů biskupských lesů ostravsko-opavské diecéze. Má za sebou první rok života a za tu dobu ji navštívilo téměř 300000 lidí. Po nedobrovolném uzavření přišla na chvíli i nepřízeň počasí, ani ta jí však na atraktivitě neubkírá. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>DIÁŘ</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Štramberk, od 2. června </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Muzeum Šipka</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Nové muzeum ve Štramberku potěší nejen milovníky pravěku velkou sbírkou zkamenělin a replikou jeskyně Šipka. Interaktivní expozici doplňují filmy a fotografie. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Praha, 9. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Děkovná bohoslužba</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Při bohoslužbě před chrámem sv. Ludmily v&nbsp;Praze na Vinohradech poděkují lidé za dar života a úspěšné zvládnutí koronavirové pandemie. Věřící se pomodlí i za ty, kdo stáli a dosud stojí v první linii. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Lidice, 9. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Koncert Pro Lidice</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">V předvečer vypálení Lidic připomene památku lidických obětí komorní koncert členů Ústřední hudby české armády se&nbsp;sólistkou Lucií Silkenovou. Koncert bude on-line na youtube a facebooku.&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Hradec Králové, 10. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Cesta k&nbsp;charakteru</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Seminář v&nbsp;Hradci Králové pořádá sdružení křesťanských podnikatelů Kompas. O hodnotách a ctnostech v&nbsp;dnešní době bude hovořit marketingový specialista a podnikatel Jiří Jemelka. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Frýdek-Místek, 13. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Pouť přátel Likvidace lepry </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Devátá národní pouť neziskové organizace Likvidace lepry se uskuteční v&nbsp;bazilice ve Frýdku. Hlavním celebrantem mše svaté bude prezident organizace Mons. Jan Balík.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Dobříš, do 21. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Miro Pogran</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Výstava obrazů malíře, grafika a ilustrátora Miro Pograna je k&nbsp;vidění v&nbsp;Pastoračním centru svatého Tomáše na&nbsp;Dobříši. Rodák z&nbsp;Bratislavy je známý z mnoha výstav u nás i v&nbsp;zahraničí.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Hradec Králové, do 30. června</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Arcibiskup Karel Otčenášek </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Na Terasách Karla Otčenáška v&nbsp;Hradci Králové je k&nbsp;vidění expozice o životě 23. hradeckého biskupa. Mimo jiné připomíná sto let od jeho narození a sedmdesáté výročí tajného biskupského svěcení.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>Olomouc, do 18. října</b></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">… <b>jako host Arcidiecézního muzea </b> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Výstava v&nbsp;olomouckém Arcidiecézním muzeu přibližuje galerie a muzea litoměřické diecéze a jejich sbírky. Představuje i vzácné artefakty navrácené jednotlivým farnostem. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Reportáže Rome reports: </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">Pope at General Audience: We cannot tolerate racism while claiming to defend human life</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify">What European values does Pope Francis say are needed to face the pandemic?</p>

Zpravodajství

Premiéra: 4.6.2020

Výroba: 2020