Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

Anselm Grün OSB - Od mne k tobě

Duchovní pořady

Premiéra: 10.6.2020

Výroba: 2020

Přáním každého rodiče je naplnit svou roli jak jen nejlépe lze. Naplňujeme-li ji tím, že zaujmeme postoj tzv. hodného rodiče, pak důsledky tohoto přístupu shledáme zpětně jako neblahé. Hodný rodič je jistě tím, kdo to s dítětem myslí dobře. Ve skutečnosti ho však svým výchovným přístupem přivádí k úzkosti, vnitřní nejistotě, sebelítosti a na straně druhé, ke kritice druhých. Hodný rodič je ten, který je svým dítětem tak zaujat, že se domnívá, že musí pro dítě udělat vše, co je v jeho silách. Tím však dítě zbavuje možnosti vykročit k samostatnosti a nezávislosti. Naopak, cítí se neschopné, očekává stále něco od ostatních, stává se sobeckým a nadřazeným. Jeho sebekázeň ustupuje. Vztah k dětem má však být naplňován zdravými projevy lásky...

Duchovní pořady

Premiéra: 10.6.2020

Výroba: 2020