I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dvě koruny

Dramatická tvorba

Výroba: 2017

Hlavním hrdinou filmu je svatý Maxmilian Kolbe, zakladatel největšího františkánského kláštera na světě před druhou světovou válkou a tvůrce „rytíře Neposkvrněné“. Film má také hlavní postavu Marii, které Maxmilian Kolbe podřizuje celý svůj život, vidí pouze smysl existence.

Dramatická tvorba

Výroba: 2017