I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Navštívení Panny Marie

Horní Police

Duchovní pořady

Premiéra: 27.6.2020

Výroba: 2020

Přenos mše svaté u příležitosti obnovení poutního areálu. Celebruje Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.6.2020

Výroba: 2020