I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Koncert pro Charitu - Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci

Praha, kostel sv. Šimona a Judy

Hudba - benefice

Premiéra: 31.5.2020

Výroba: 2020

Benefičním koncertem pro Charitu vás provede Jan Kačer.

účinkují: Trio Bohémo (Jan Vojtek - klavír; Matouš Pěruška - housle; Kristina Vocetková - violoncello), Jakub Fišer a Štěpán Ježek - housle

hosté:
Zástupce ČBK:  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Zástupce Charity ČR: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

Projekt můžete podpořit i vy. Číslo účtu je: 44665522/0800, VS 906199

Program:
Ludwig van Beethoven: Klavírní trio D Dur, op. 70/1 "Duch" (3 věty - Allegro vivace e con brio, Largo assai ed espressivo, Presto)
Robert Schumann: Klavírní kvintet Es Dur, op. 44  (4 věty – Allegro brillante, In modo d´una Marca un poco largamente, Scherzo Molto vivace, Allegro ma non troppo)


Hudba - benefice

Premiéra: 31.5.2020

Výroba: 2020