I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Pavel Hošek: Symboly v české historii

Publicistika

Premiéra: 4.7.2020

Výroba: 2020

V posledním předprázdninovém dílu pořadu V souvislostech se bude Prof. Pavel Hošek, vedoucí Katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě University Karlovy, zamýšlet nad tím, zda jsou státní svátky sv. Cyrila a Metoděje a Jana Husa pro nás jen vítaným prodlouženým víkendem nebo zda to znamená něco víc? A je navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské nám. v Praze symbolem smíření anebo stále rozděluje společnost? Zlepšuje se mezináboženský dialog?

Publicistika

Premiéra: 4.7.2020

Výroba: 2020