I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Guatemala - Lidé kukuřičných polí

Dokumentaristika

Premiéra: 12.7.2020

Výroba: 2017

Na centrálních náhorních plošinách Guatemaly žije domorodý kmen Q’eqchi (Kekčí), jehož život je hluboce zakořeněný v kultuře posvátné kukuřice.

Představu o zdejším významu kukuřice si lze udělat i podle toho, že tady jí neříkají pouze „kukuřice“, ale „matka kukuřice“. Kukuřice je základ života. Kromě toho všeho, co kukuřičná plantáž znamená pro výživu Kekčíů, poskytuje také jistotu, jistotu starým lidem, identitu a stálou přítomnost autority mayských předků. Kolem kukuřičné plantáže se rozvíjí život společnosti a posiluje se její historie i ústní tradice.

Jak říká biskup Verapazu Rodolfo Valenzuela Nuñez: „Můžeme to srovnat s tím, jaký význam v zemích Středomoří a na severní polokouli má pšenice – jako potrava i jako křesťanský symbol. Nuže, ve světě Kekčíů je to kukuřice.“

Dokumentaristika

Premiéra: 12.7.2020

Výroba: 2017