I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 7.7.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

Před nedělní modlitbou Anděl Páně požádal papež mezinárodní společenství o jednotu kvůli důsledkům pandemie. Ocenil návrhy Radu bezpečnosti OSN, které by vedly k zastavení devastujících důsledků koronavirové pandemie. Její požadavek globálního příměří považuje papež za velmi významný krok k nastolení míru.

 

Zemřel Ennio Morricone

Významný hudební skladatel Ennio Morricone zemřel 6. července ráno v jedné z římských nemocnic. Bylo mu 91 let. Jeden z největších skladatelů filmové hudby dvacátého století a držitel dvou Oscarů složil hudbu k více než 500 filmům a televizním seriálům. K nejznámějším patří hudba k filmům Misie a Tenkrát na Západě.

 

Dny lidí dobré vůle na Velehradě

Dny lidí dobré vůle se na Velehradě konaly i letos. Protiepidemická opatření však většině lidí návštěvu tohoto poutního místa znemožnila a koncert i bohoslužbu mohli sledovat jen v médiích. Hlavní mši svatou národní pouti sloužil arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl kardinál Dominik Duka.

 

30 let kněžství P. Jana Larische

Na poutním místě u Panny Marie ve skále se sešli věřící z různých farností, ve kterých sloužil prezident Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch, aby s ním oslavili třicet let jeho kněžské služby.


Salesiánské misie ve fotografiích

Salesiáni v Praze připravili výstavu fotografií o životě dětí v bulharské romské čtvrti a práci českých misionářů v této lokalitě. Autory snímků jsou dobrovolníci, kteří na misiích pomáhají, místní děti i profesionální fotografové. Výstava v Jindřišské věži bude otevřena do konce srpna.


Rožnovské hodiny

Rožnovské hodiny opět bijú. Na kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm byl požehnán nkový hodinový stroj.


Novogotické kostely na Hlučínsku

V rámci akce Otevřené chrámy lze navštívit také novogotické stavby, které se nacházejí pouze na Hlučínsku.
Z DIÁŘE

 

Brno, 9. července

Varhanní léto na Petrově

Také o letošních prázdninách budou v brněnské katedrále pravidelné čtvrteční varhanní koncerty. Devátého července se představí mladí brněnští konzervatoristé Tomáš Sommer a Jan Kopřiva.


Klatovy, 11. července

Koncert skupiny Elias

Domácí skupina Elias vystoupí v refektáři bývalé jezuitské koleje v Klatovech. V koncertu zazní americké spirituály a další písně ve vícehlasých úpravách bez doprovodu i s kytarou a dalšími nástroji.


Prostřední Bečva, 12. července

Žehnání varhan, koncert

Kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě má nové varhany, které při mši svaté požehná biskup Josef Hrdlička. V prvním varhanním koncertu na ně budou hrát Janové Bernátek a Gottwald.


Staré Hamry, 12. července

Pouť ke sv. Jindřichovi

Pouť ke svatému Jindřichovi se uskuteční ve Starých Hamrech za zpřísněných hygienických opatření. Po mši svaté požehná frýdeckomístecký děkan P. Daniel Vícha restaurované kostelní korouhve.


Uherský Brod, 15. července

Věřím v život věčný …

Křesťanská akademie spolu s farností v Uherském Brodu zve na přednášku nazvanou „Věřím v život věčný. Smrt – a co dál?“ Přednášet bude P. František Urban z olomoucké teologické fakulty.


Cheb, 15. července

Koncert pro zpěv a varhany

V dalším koncertu Chebského varhanního léta bude v kostele sv. Mikuláše a Alžběty zpívat Blanka Nosková a na varhany hrát Aleš Nosek. Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha a dalších mistrů.


Nový Jičín, do 6. září

Nádech

Devět výtvarníků sdružených ve skupině In Signum vystavuje v nové galerii Žerotínského zámku. Umělci se vyjadřují různými technikami, formami a žánry, spojeni jsou pozitivním viděním světa.


Roztoky u Prahy, do 27. září

Ještě jednu stránku, prosím ...

Výstava v Roztokách u Prahy představuje dětskou literaturu jako kouzelný svět fantazie. Návštěvníka provází historií i současnými knížkami formou her, aktivit a kreativních činností.
Reportáže z Rome reports:

Pope Francis supports global humanitarian ceasefire during pandemic

Ennio Morricone dies at 91, “comforted by faith”

Zpravodajství

Premiéra: 7.7.2020

Výroba: 2020