I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

11. 8. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 11.8.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo několik set lidí, aby si vyslechli promluvu papeže před modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval evangelium o Ježíši kráčejícím po vodě k učedníkům na loďce zmítané v bouři. Vyzval věřící, aby se nebáli vložit svůj osud do Božích rukou.

 

Obnovená katedrála v Aleppu

Maronitští křesťané obnovili v Aleppu svou katedrálu, zničenou v době války. Teď už je katedrála díky pomoci papežské nadace Církev v nouzi a dalších institucí obnovena a výsledek je velmi působivý.

 

Nebe bylo plné hvězd

Nově otevřená výstava v želivském klášteře představuje místa, kde byli před sedmdesáti lety v rámci komunistických akcí K a Ř internováni řeholníci a řeholnice. Expozici s mnoha dokumenty připravil Ústav pro výzkum totalitních režimů. Výstava bude v Želivi k vidění do konce října.


Duchovní střed Evropy

V těchto dnech vychází rozsáhlé vědecké dílo o historickém vývoji v českých zemích od doby pobělohorské až po současnost. Hlavním tématem knihy jsou historické události spjaté s Mariánským sloupem, který už opět stojí na Staroměstském náměstí v Praze. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie ho požehná kardinál Dominik Duka.


Jánošíkovy dny v Těrchové

V Těrchové sa konal 58. ročník festivalu Janošíkove dni. Aj keď boli obmedzenia vzhľadom na koronavírus, Terchová si kontinuitu festivalu zachovala.


Oživení synagogy ve Strančicích

Synagoga ve středočeské obci Strančice, kde se narodil významný podnikatel Emil Kolben, byla postavená v 18. století. V 19. století byla přestavěna a do druhé světové války se v ní sloužily bohoslužby. Poslední dobou byla využívána pouze jako skladiště. Letos vznikl Spolek pro oživení této synagogy s cílem pořádat v ní kulturní a společenské akce.


Narozeninový koncert Štěpána Raka

Kytarový virtuos Štěpán Rak oslavil 75. narozeniny koncertem v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova.

Z DIÁŘE

 

Litomyšl, 12. - 16. srpna

Dny barokní tradice

Dny barokní tradice v Litomyšli nabídnou novodobou premiéru barokních skladeb, divadlo, přednášku i hudebně-literární Mariánský večer. Zazní díla skladatelů a českých barokních literátů.


Plzeň, 13. srpna

Poutní slavnost v meditační zahradě

Poutní slavnost k svátku sv. Maxmiliána Kolbe bude v meditační zahradě v Plzni. Mši svaté bude předcházet křížová cesta, bude i multižánrový koncert Natálie Dvořákové a Marty Entlerové.


Zlatá Koruna, do 13. srpna

Květiny v klášteře

Prohlídková trasa kláštera Zlatá koruna vede návštěvníky s výkladem průvodce sakrálními převážně středověkými památkami. V těchto dnech je zdobí pomíjivá krása květinových aranžmá.


Velehrad, 15. srpna

Titulární slavnost baziliky

Titulární slavnost baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě a pouť Matice velehradské se koná 15. srpna. Mši svaté bude předsedat olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.


Brno, 15. srpna

Koncert v zahradách pod Petrovem

Koncert vokálního kvintetu Societas Incognitorum rozezní brněnské Zahrady pod Petrovem. Zazní skladby renesančních a barokních autorů spjatých s Brnem, Moravou a Zeměmi Koruny české.


České Budějovice, 17. srpna

Pocta bl. Karlovi I.

Slavnostní mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského bude v českobudějovické katedrále ve výroční den jeho narození. Hlavním celebrantem bude biskup Vlastimil Kročil.


Velehrad, 19. srpna

Hudební festival Šroubek

Festival na Velehradě dává prostor interpretům, pro které je důležitá hudba stejně jako slovní sdělení. Letos vystoupí písničkář Pavel Helan, skupina Ponk a kapela Thecoffees.


Kutná Hora, do 30. září

Pod ochranu tvou

V chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře je vystavený originál svatobarborské Madony ve slavnostních barokních šatech, kopie palladia země české a další vzácné exponáty.Reportáže z Rome reports:

Pope Francis remembers tragedy in Lebanon and donates $294,000 for the emergency

Maronite cathedral in Aleppo restored following destruction by jihadists during warZpravodajství

Premiéra: 11.8.2020

Výroba: 2020