Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

1. 9. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 1.9.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

V promluvě před mariánskou modlitbou papež vysvětlil, že život křesťana je vždy bojem proti zlu. V souvislosti se současnými těžkostmi papež poutníky povzbudil k porozumění jazyku kříže. Jak řekl, Ježíš považuje útěk od něj za úskalí.

 

Církev proti sexuálnímu zneužívání

Sexuální zneužívání a zneužívání moci uvnitř řeholních řádů jsou skutečností, kterou církev začala pečlivě zkoumat. Papež František při návratu do Říma ze Spojených arabských emirátů tento problém připustil.

 

Děkovná pouť na Svatém Antonínku

O poslední prázdninové neděli přicházejí poutníci na Blatnickou horu, aby u kaple sv. Antonína Paduánského poděkovali za úrodu a milosti, kterých se jim dostalo. Celebrující P. Jan Kotas ve své promluvě vzpomněl na svou babičku a P. Šuránka: V jejich doprovodu poprvé jako malý kluk toto poutní místo navštívil.


Prázdniny v brněnském Diecézním muzeu

Jaký byl prázdninový program a jak se projevila protikovidová opatření v chodu muzeí? Zeptali jsme se v Diecézním muzeu v Brně, které je stále plné nejrůznějších aktivit.


Do školy s Charitou

Charita Jablunkov pamatuje ve svých střediscích na široké spektrum potřebných, které v nich propojuje se svými zaměstnanci i dobrodinci. Jedním z takových míst setkávání je centrum pomoci sv. Rafaela.


Zlatý fond Národního muzea fotografie

Zlatý fond Národního muzea fotografie obsahuje snímky více než dvou set předních českých autorů. Na začátku milénia věnoval každý z členů Zlatého fondu jednu fotografii reprezentující jeho tvorbu. Sbírka je velmi různorodá žánrově i dobou, ve které jednotlivé snímky vznikaly.


Ceny Jantar

Galavečer Moravskoslezských kulturních Cen Jantar za rok 2019 byl sice kvůli koronaviru o pár měsíců odložen, slavnostní atmosféru v multifunkční aule Gong v ostravských Dolních Vítkovicích to ale nijak neovlivnilo.  

Z DIÁŘE

 

Ostrava, 3. září

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4

Svatováclavský hudební festival začne v Ostravě koncertem v katedrále. Janáčkova filharmonie, Český filharmonický sbor a sólisté přednesou Beethovenovu 4. symfonii.


Rajhrad, 3. - 6. září

Kurz ikonopisu

Kurz ikonopisu je spíše duchovní záležitostí než výtvarnou tvorbou. V Rajhradě u Brna kurz povede Martin Damián. Každý účastník by si měl vytvořit vlastní ikonu, kterou si odnese domů.


Z Chebu do Marienweiher, 4. – 6. září

Pěší putování

Třídenní pěší putování začne v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu. Závěrečnou mši svatou v Marienweiher bude celebrovat a česko-německy kázat emeritní biskup František Radkovský.


Hájek u Prahy, 5. září

Hlavní pouť

V Hájku u Prahy se nachází nejstarší zachovaná loreta u nás. Celebrantem mše svaté o hlavní pouti bude apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Do Hájku lze dojít i ve společenství pěšky.


Staré Sedliště, 5. září

Koncert Chrámového sboru Tachov

Chrámový sbor Tachov slaví dvacet let své činnosti. Slavnostní koncert pořádá v kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti, následuje posezení s promítáním, zábavou i táborákem.


Sušice, 5. – 7. září

Sušická pouť

Třídenní poutní slavnost bude v kapli Anděla Strážce, v kostele sv. Václava a v kostele sv. Felixe v Sušicích. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat biskup Vlastimil Kročil.


Třebechovice, 6. září

Pocta třebechovických hudebníků

Sté výročí narození biskupa Karla Otčenáška připomene koncert ve Třebechovicích. Zpívat bude svatoondřejská schola a hrát na varhany František Novák a na housle Miriam Otčenášková a Kamila Hesová.


Cieszyn/Český Těšín, 6. září

Pouť ke sv. Melicharu Grodeckému

Katoličtí křesťané z obou stran řeky Olše si připomenou výročí mučednické smrti těšínského rodáka sv. Melichara Grodeckého. Letos budou bohoslužby odděleně v Polsku a v Českém Těšíně.Reportáže z Rome reports:

Pope at Angelus: The life of a Christian is always a fight against evil

“Abuses of authority exist, and the Church wants to face them,” says Msgr. Carballo


Zpravodajství

Premiéra: 1.9.2020

Výroba: 2020