I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Jakuba Lasáka

kostel Svatého Ducha v Ostravě

Duchovní pořady

Premiéra: 19.7.2020

Výroba: 2020

Záznam primiční mše svaté z kostela Svatého Ducha v Ostravě. Homílii přednesl P. Jakub Dominik Štefík, farář v Šilheřovicích. Hudební doprovod: Chrámový sbor farnosti pod vedením Ivana Háby.

Duchovní pořady

Premiéra: 19.7.2020

Výroba: 2020