I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

Záznam sobotní vigílie z CSM 2017 Olomouc.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.7.2020

Výroba: 2020

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.
Záznam sobotní vigílie z CSM 2017 Olomouc.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.7.2020

Výroba: 2020