I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pohřeb P. Bronislava Ignáce Kramára O.Praem

katedrála sv. Jana Křtitele v Trnavě

Duchovní pořady

Premiéra: 25.6.2020

Výroba: 2020

Narodil se ve Slovenské Nové Vsi 31. října 1945. Na kněze byl vysvěcen 19. června 1971 v Trnavě na Slovensku. Do Kanonie premonstrátů v Želivě vstoupil v roce 1976. Slavné sliby složil do rukou opata Víta Bohumila Tajovského tajně v době komunismu v roce 1979.
Po kněžském svěcení působil jako kaplan v Novém Městě nad Váhom, později byl ustanoven farářem v Čachticích a od roku 1983 spravoval farnost Pata v okrese Galanta.
V únoru 1999 byl zvolen opatem koadjutorem. Opatskou benedikci přijal z rukou nynějšího pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky 17. dubna 1999 v Opatském kostele Narození Panny Marie v Želivě. Kanonii vedl do roku 2013, kdy ze zdravotních důvodů podal rezignaci.
Poslední rozloučení proběhne při mši svaté v Katedrále sv. Jana Křtitele v Trnavě na Slovensku ve čtvrtek 25. června 2020 v 11:00 hod.
Potom bude tělo zesnulého uloženo do hrobu v jeho rodišti ve Slovenské Nové Vsi. 

Duchovní pořady

Premiéra: 25.6.2020

Výroba: 2020