I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na co jsme nezapomněli

Strážnice 2020

Hudba - folklor

Premiéra: 13.9.2020

Výroba: 2020

Sobotní večer bude patřit ohlédnutí za pořady některých souborů a oblastí folkloru. Pozvání přijali PhDr. Martin Šimša PhD., ředitel NÚLK, Kateřina Macečková, PhDr. Alena Schauerová a MgA. Lukáš Bednařík s Rudolfem Danajovičem z VUS Ondráš. Povídání budou střídat vybrané ukázky.

Hudba - folklor

Premiéra: 13.9.2020

Výroba: 2020