I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní menu

Záznam Mše svatá z chrámu Sv. Anny v Jeruzalémě, Národní pouť do Svaté země

Duchovní pořady

Premiéra: 18.8.2020

Výroba: 2020

Polední duchovní zastavení.

Duchovní pořady

Premiéra: 18.8.2020

Výroba: 2020