I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Moudrost mnichů

Ritus a hloubka

Publicistika

Premiéra: 8.2.2021

Výroba: 2018

Otec Leon provází Judytu klášterem a v rozhovoru s ní dává podněty k prohloubení duchovního života. Kolik času denně stráví mniši na modlitbách? Je liturgie hodin dobrým typem modlitby? Je únava během modlitby něčím přirozeným? Může setkání s Bohem v přírodě nahradit účast na mši svaté?


Publicistika

Premiéra: 8.2.2021

Výroba: 2018