Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

Roman Cardal - Současná kulturní válka a její zdroje

Vzdělávací pořady

Premiéra: 3.2.2021

Výroba: 2020

Jaké jsou zdroje současné kulturní války? Je takovým zdrojem neochota konzervativní části společnosti akceptovat přirozený emancipační vývoj společnosti a jevy spojené s globalizací, nebo jde o přirozenou reakci společnosti na revoluční změny, které před ní v rámci „dlouhého pochodu institucemi“ staví postmoderní kulturní relativismus?

Roman CARDAL (1965) je filozof a teolog. Studoval filozofii a teologii v Praze a na Lateránské univerzitě v Římě a v Boloni. Přednášel dlouhou dobu filozofii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především theodiceou a metafyzikou. Přednáší pro Academii Bohemicu, na vysoké škole CEVRO Institut a spolupracuje s Občanským institutem. Vydal knihy Bůh ve světle filosofie (2005), Identita a diference – Systematický kurz ontologie (2012), Čtyři milníky politické filosofie (2010) a Vybrané otázky z filosofie (2008). Skripta „Vybrané otázky z filosofie“ zpracovávají některé filozofické problémy se zvláštním důrazem na myšlenkovou kvalitu kritičnosti. Tato okolnost je podtržena konfrontací s jejím přímým protipólem – s ideologičností.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 3.2.2021

Výroba: 2020