Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

Adam Viktora - Jan Dismas Zelenka - známý, neznámý

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.3.2021

Výroba: 2020

Český skladatel Jan Dismas Zelenka získal za života obdiv svých současníků, především J. S. Bacha, G. P. Telemanna a je často považován za Bachův katolický protipól. Zelenkovo dílo bylo uloženo do archivních skříní drážďanského chóru jako majetek panovníka a po dlouhou dobu nebylo možné je opisovat či vydávat. Zájem o Zelenkovo dílo, které nebylo při bombardování Drážďan zničeno, vzrůstá od konce 50. let 20. století.

Adam VIKTORA (1973, Plzeň) vystudoval konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Ch. Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech např. u Tagliaviniho, Erickssohna, Koimanna a Haselböcka. Jako dirigent, varhaník, hráč na harmonium či sbormistr vystupoval na hudebních festivalech u nás i v zahraničí, jeho koncertní činnost ho zavedla do většiny evropských zemí, přednášel a koncertoval na varhanních kongresech ve Švédsku a Chorvatsku, nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Velký zájem věnuje studiu historických varhan a aktivitám usilujícím o jejich záchranu a propagaci. Působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan, publikuje v českém i zahraničním odborném tisku a aktivně spolupracuje na mezinárodním projektu „Varhany – evropská kulturní hodnota“. Je ředitelem Českého varhanního festivalu. Od roku 1998 vyučuje varhanní hru na konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, s nímž natočil několik velmi úspěšných CD s nově objevenými díly českých barokních skladatelů.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.3.2021

Výroba: 2020