Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

15. 9. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 15.9.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

Před nedělní modlitbou Anděl Páně promlouval papež o odpuštění a smíření. Kolika utrpením, kolika zraněním, kolika válkám by se zamezilo, kdyby odpuštění a milosrdenství byly naším životním stylem! I v rodině. Kolik jen rodin se rozpadá, když si nedovedou odpustit! Kolik bratří a sester v sobě nosí zášť!

 

Žehnání nového kostela v Brně-Lesné

Na sídlišti v Brně Lesné se konalo slavnostní žehnání nového kostela, zasvěceného blahoslavené Marii Restitutě. Kostel požehnal pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Při mši sv. se uskutečnila sbírka na vybavení kostela.

 

Kostel v Řepištích po rekonstrukci

Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích se po generální opravě otevřel veřejnosti. Slavnostní mši svatou v chrámu, jehož trámy pamatují Jana Žižku, celebroval apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Martin David. Ve stejný den si obec připomněla 750 let od svého založení.


Pouť v Nesvačilce

Slavnostní poutní bohoslužba se konala u kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce. Lidé si rovněž mohli prohlédnout její stavbu.


Tvorba památníku Jana Pavla II.

Ve své dílně na Velehradě odlil Otmar Oliva další části památníku, který bude připomínat návštěvu Jana Pavla II. na tomto místě v dubnu 1990. Ve tři hodiny ráno, kdy se zapalovala pec, dílu požehnal P. Čunek a krátce po šesté ranní už mohl Otmar Oliva s pomocí přátel odlít první díly.


Mikuláš Medek v Národní galerii

V setmělém prostoru Valdštejnské jízdárny byla početné novinářské obci představena koncepce retrospektivní výstavy děl Mikuláše Medka. Má název jednoho cyklu Medkových obrazů: Nahý v trní. Bohaté dílo zapomínaného autora je zároveň malou učebnicí vývoje moderního malířství.


Výročí posvěcení kostela v Otrokovicích

Dvacáté páté výročí posvěcení kostela svatého Vojtěcha oslavili otrokovičtí farníci slavnostní mší svatou. S vděčností si připomněli ty, kteří o nový kostel usilovali dlouhá desetiletí.Z DIÁŘE

 

Králíky, 19. září

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, se koná na Hoře matky Boží v Králíkách. Po zahájení následuje křížová cesta, koncert pro Dítě v srdci a společné sdílení.


Praha-Chodov, 19. září

Zažít město jinak

Sousedské slavnosti napůl mezi posvícením a poutí se odehrají před kostelem v Praze na Chodově. Bude i koncert souboru „Musica pro Sancta Cecilia“, občerstvení a něco pro děti


Konojedy, 19. září

Slavností koncert

Koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech pořádá Spolek pro obnovu památek Úštěcka. Te Deum a Lužanskou mši Antonína Dvořáka přednese Picolo Coro a Picola Orchestra.


Svatý Hostýn, 19. září

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Desátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční na Svatém Hostýně. Hlavním celebrantem mše svaté bude karmelitán P. Vojtěch Kodet. Po bohoslužbě bude mít přednášku.


Kralice nad Oslavou, 19. září

Den tiskařů

Akce v Kralicích nad Oslavou začne u pomníku Bible kralické, následuje hudební vystoupení a přednášky. Budou i komentované prohlídky památníku a gotické tvrze, rodinný program a výstavy.


Náměšť nad Oslavou, 19. září

Jablkobraní

Jedenáctý ročník Jablkobraní se koná na farním dvoře v Náměšti nad Oslavou.

Soutěžní výstavu ovoce, zeleniny, květin a jiných výpěstků doplní prodej chryzantém, jablečného moštu a dalšího.


Olomouc, 19. září

Romská pouť

Olomouc bude opět hostit celostátní pouť Romů. Uskuteční se v katedrále a přilehlých zahradách. Duchovní program obsáhne i přednášku, aktivity pro děti a písně v podání romských kapel.


Ostrava, 19. září

Fandíme rodině

Rodinný festival s folkem, folklorem a další muzikou připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Bude i závodní Tatra, klaun, hasiči, spousta her a soutěží i další zábava.Reportáže z Rome reports:

Pope Francis: Resentment is like a fly on a hot day. Will you take your rancor to your grave?


Zpravodajství

Premiéra: 15.9.2020

Výroba: 2020