I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

1. 10. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 1.10.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE


Generální audience papeže Františka

Stovky lidí naslouchaly závěrečné části cyklu katechezí na téma Uzdravit svět. Devátá část nesla název Připravovat budoucnost spolu s Ježíšem, který zachraňuje a uzdravuje. Papež vysvětlil, že Ježíš uzdravoval nejen fyzické nemoci, ale také duše.


Rezignace kardinála Angela Becciu

Angelo Becciu rezignoval na funkci prefekta a vzdal se pravomocí kardinála. Popírá však, že by spáchal jakýkoli trestný čin.


Pouť k arcibiskupu Stojanovi

K 97. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se uskutečnila mše svatá na Velehradě. Slavnostní bohoslužbu sloužil Mons. Antonín Basler. Po ní se kněží v královské kapli, kde je arcibiskup Stojan pohřben, modlili za jeho brzké blahořečení.


Ocenění Jiřího Pavlici

Jiří Pavlica převzal v Uherském Hradišti cenu Pro Amicis Musae neboli Přátelům múz. Ocenění uděluje Zlínský kraj za dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Oceněna byla také zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská, in memoriam.


Ze tmy ke světlu

Výstava fotografií předního českého dokumentaristy Jindřicha Štreita nazvaná Ze tmy ke světlu bude po Praze od 7. října k vidění v Novém Boru. V průběhu dvou let navštívil její autor dvacet věznic, kde fotografoval nejen vězně a vězeňské kaplany.


Charitní zařízení pro nevidomé

V den sedmdesátého výročí nechvalné Akce Ř, během které byly vyvezeny na sběrná místa řádové sestry ze všech klášterů v bývalém Československu, si ve  Vlaštovičkách u Opavy připomněli čtyřiadvacet let od chvíle, kdy Charita Opava slavnostně otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.


Cesty do pravěku

Výstava Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana bude od 8. října k vidění v Prostějově. Představí díla pěti umělců, kteří se zabývají rekonstrukcí pravěkého života a zobrazováním pravěkých organismů tak, jak je známe díky vědecké práci paleontologů.

Z DIÁŘE


Praha, 1. října – 31. prosince

Nazemvstoupení

Výstava soch a grafiky Jiřího Kobra bude otevřena v Karmelitánském knihkupectví v Praze. Hlavním tématem je příchod člověka na svět a vztah nebe jako ideálu a země jako lidské zkušenosti na světě.


Olomouc, 1. - 15. října

Academia Film 2020

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Hlavním tématem 55. ročníku je Adaptace: Stejně jako celé lidstvo, i festival se musí přizpůsobit. Bude hlavně online.


Opava, Krnov, 3. a 4. října

Svátek sv. Františka

V kostelích minoritů v Opavě a Krnově bude 3. října po mši svaté pobožnost připomínající přechod sv. Františka z Assisi z tohoto světa do nebe. Následující den bude na Cvilíně mše svatá ke cti tohoto světce.


Chlumek v Luži, 4. října

Musica Nova

Orchestr Musica Nova a jeho hosté vystoupí na koncertu v kostele Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži. Na programu jsou skladby Haydnovy, Mozartovy a dalších mistrů.


Plzeň, 7. října

Zahájení akademického roku

Slavnostní mše svatá k zahájení nového akademického roku v Plzni se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celebrantem bude generální vikář P. Jakub Holík. Vysokoškoláci se pak sejdou na faře.


České Budějovice, do 31. října

Keramika z Domina

Do konce měsíce bude v Cafe Art v Českých Budějovicích otevřena prodejní výstava keramiky. Užitné i umělecké předměty vytvořili obyvatelé charitního domu pro lidi s duševním onemocněním Domino.


Brno, do 31. října

Biskup Matyáš František Chorinský

V říjnu před 300 lety se narodil Matyáš František Chorinský z Ledské, pozdější první brněnský biskup. Výstava v brněnské katedrále připomíná jeho osobnost i složitou dobu, ve které žil.


Praha, do 31. ledna 2021

Rembrandt: Portrét člověka

V paláci Kinských v Praze prezentuje Národní galerie více než 110 děl jednoho z největších malířů a grafiků Rembrandta van Rijna. Díla zapůjčily významné zahraniční i tuzemské instituce.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis: We must find a vaccine against the coronavirus and inequalities

Cardinal Angelo Becciu: I am innocent. I hope the error is clarified

Zpravodajství

Premiéra: 1.10.2020

Výroba: 2020