I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky

Slavnost Všech svatých

Pořady pro děti

Výroba: 2020

S Klárou, Karlem a dětmi se tentokrát můžete připravit na Dušičky, dovědět se, že dušičky nejsou hrníčky a že je to svým způsobem – na to přišla Klára – SVÁTEK VŠECH VŠECH. VŠECH SVATÝCH, VŠECH ZEMŘELÝCH a VŠECH NÁS, kteří sice svatí nejsme, ale Bůh a všichni, co nás mají rádi a jsou s ním, nám to moc přejí. A protože VŠICHNI patříme k sobě a tvoříme jednu církev, můžeme se také jeden za druhého modlit. Tak to spolu s námi v neděli oslavte a nezapomeňte se zastavit na hřbitově.

Pořady pro děti

Výroba: 2020