I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Mariánský sloup

Publicistika

Premiéra: 4.9.2020

Výroba: 2020

Zastánci myšlenky obnovení sloupu, který byl slavnostně požehnán letos 15. srpna za účasti tisíců lidí, si přejí, aby se stal symbolem smíření. Odpůrci naopak v jeho znovuvztyčení spatřují připomínku rekatolizace a tedy i jistou provokaci. Jaké bylo a je setkávání i střetávání nás a našich předků různých myšlenkových proudů, které se u Mariánského sloupu protínají? O tom budeme mluvit s historiky dr. Jiřím Miholou a doc. Michalem Stehlíkem a také s religionistou a kazatelem Církve bratrské prof. Pavlem Hoškem.


Publicistika

Premiéra: 4.9.2020

Výroba: 2020