I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Cesta 121

Publicistika

Premiéra: 29.9.2020

Výroba: 2020

Rozhovor s Antonínem Randou, ředitelem Cesty 121, organizace, která ve spolupráci s otci biskupy pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

Publicistika

Premiéra: 29.9.2020

Výroba: 2020