I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

6. 10. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 6.10.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE


Nová encyklika papeže Františka

Před nedělní modlitbou Anděl Páně oznámil papež František vydání encykliky Fratelli Tutti. Jejím tématem je bratrství a sociální přátelství. Znamení času ukazují zřetelně, že lidské bratrství a péče o stvoření tvoří jedinou cestu k integrálnímu rozvoji a pokoji.


Noví rekruti švýcarské gardy

Noví rekruti Švýcarské gardy se konečně setkali s papežem Františkem. Podle tradice se jejich slavnostní přísaha koná vždy 6. května, kvůli pandemii však byl letošní ceremoniál odložen až na říjen. Papež František mladé muže požádal, aby vždy zachovávali své zásady.


Finance a hospodaření Vatikánu

Po pěti letech zveřejnil Vatikán detailní data o rozpočtu církevního státu. Ukazuje tak, kam jdou jeho prostředky a jak jsou vynakládány.


Pouť Policie České republiky

Mši svatou za policii České republiky celebroval v katedrále sv. Václava v Olomouci arcibiskup Jan Graubner. Přítomní se společně modlili za policisty, občanské zaměstnance policie a za ty, kteří položili svůj život při výkonu služby.


Vzpomínkový den na Velehradě

Na Velehradě se připomínala tři výročí letošního roku: K sedmdesátému výročí Akce K byla slavnostně odhalena pamětní deska z dílny Otmara Olivy. Letos také uplynulo 30 let od návštěvy Velehradu Janem Pavlem II. a deset let od smrti kardinála Tomáše Špidlíka.


Obnova kostela v Pakoměřicích

Ve středočeské obci Pakoměřice byl po celkové rekonstrukci slavnostně otevřen kostel Narození Panny Marie. Zchátralou historickou památku před úplnou devastací zachránili manželé Lenka a Zdeněk Nováčkovi.


Rekonstrukce fary v Popicích

Členové rodinného vinařství Židek teď mají plno práce se sklizní šťavnatých hroznů na svých vinicích, ale i když je práce na vinohradech vždycky dost, přesto si nacházejí čas pro druhé. V Popicích se jim například podařilo zrekonstruovat část schátralé fary.


Filmové drama Corpus Christi

V českých kinech lze stále vidět polské drama režiséra Jana Komasy Corpus Christi. Syrový příběh o mladém delikventovi, který se začne vydávat za kněze v jednom malém polském městě, ukazuje, že nic není černobílé a že i velké vnitřní bolesti je možné překonat cestou odpuštění a smíření.

Z DIÁŘE


Chrudim, od 2. října

Víra v umění – umění ve víře

Výstava v muzeu v Chrudimi představuje středověké výtvarné umění regionu. Oltářní obrazy, sochy a uměleckořemeslné práce dokládají víru zdejších obyvatel i vysokou úroveň výtvarné kultury regionuSušice, 9. října

Každé dítě je originál

Přednáška psychoterapeutky Marie Novákové se uskuteční v refektáři kláštera v Sušici. Tématem jsou vrozené vlastnosti dítěte, postoje a role rodičů i prarodičů i výchova s respektem a tolerancí.


Plasy, 11. října

Misijní štrůdlování

Misijní štrůdlování se uskuteční v Národním technickém muzeu v Plasích týden před Misijní nedělí. Po mši sv. bude dražba nejen štrůdlů ve prospěch projektů Papežských misijních děl.


Praha, 11. října

Broumovská klávesa

Laureáti desátého ročníku mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa se představí ve slavnostním koncertu v pražském Rudolfinu. Soutěže se letos zúčastnily téměř tři desítky mladých do sedmnácti let.


Velehrad, 14. října

Arménie, země apoštola Bartoloměje

Beseda o lidech, kultuře a duchovnosti svébytné kavkazské země se uskuteční v domě sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Zúčastní se fotograf Josef Bosák, historika a malíř Ašot Arakeljan a další.


Svatá Hora, 14. – 17. října

Břízovské slavnosti

Festival liturgické hudby zahájí mše svatá za skladatele P. Karla Břízu. Vrcholem festivalu bude koncert soudobé duchovní hudby s premiérou kompozice pro svatohorskou baziliku.


Dobříš, do 16. října

K poctě Páně

Snímky lounské novinářky a fotografky Květy Tošnerové zaznamenávají okamžiky v životě lidí, přírody a krajiny. Výstava je k vidění v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Roztoky u Prahy, do 18. října

Půvab krajiny středních Čech

Výstava Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století je otevřena v Roztokách u Prahy. Představuje akvarely a kresby duchovního, umělce a sběratele Jana Antonína Venuta.
Reportáže Rome reports:

Pope at Angelus explains main point of his new encyclical, “Fratelli Tutti”

Pope Francis met with new Swiss Guard recruits

Transparency: Vatican publishes its financial statements after five years of silence

Zpravodajství

Premiéra: 6.10.2020

Výroba: 2020