I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Tři malé cesty ke svatosti

Publicistika

Premiéra: 20.10.2020

Výroba: 2020

Svatá Terezie z Lisieux, svatý František Saleský nebo nedávno blahořečený Carlo Acutis - nechme se inspirovat jejich životním příkladem na cestě ke svatosti.Pozvání do tohoto dílu přijali: bosý karmelitán Dušan Hricko OCD a salesiáni František Kubovič SDB a Marián Zachar SDB.

Publicistika

Premiéra: 20.10.2020

Výroba: 2020