I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Marián Sekerák: Krize důvěry ve vládu

Publicistika

Premiéra: 31.10.2020

Výroba: 2020

Marián Sekerák, politolog VŠ Ambis a spolupracující s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, komentuje  V souvislostech současnou důvěru veřejnosti vůči naší vládě. Jak reagujeme na vládní časté personální změny, na komunikaci vlády s veřejností o vývoji pandemie, na celkovou situaci v ČR? Bude se nadále prohlubovat znechucení z politiky?

Publicistika

Premiéra: 31.10.2020

Výroba: 2020