I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ekumenické nešpory na Bílé hoře

Duchovní pořady

Premiéra: 8.11.2020

Výroba: 2020

Záznam modlitby Ekumenických nešpor u příležitosti výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Součástí setkání je odhalení Kříže smíření.

Modlitbu vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference a Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR. 

Setkání se účastnili také:
Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve Československé Husitské
Karol Sidon, vrchní zemský rabín, zástupce Federace židovských obcí v ČR
dále:
Mgr. Jan Lacina, místostarosta Prahy 6
Tomáš Jelínek, Ph.D., ředitel Česko-německého fondu budoucnosti
s. Francesca Šimuniová, benediktinka, klášter na Bílé hoře - komunita Venio

Duchovní pořady

Premiéra: 8.11.2020

Výroba: 2020