I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

z kaple Panny Marie, Hvězdy evangelizace na Břve

Duchovní pořady

Premiéra: 25.11.2020

Výroba: 2020

Na sváteční den 17. listopadu si Pán k sobě povolal paní Ing. Alenku Filípkovou, velkého dobrodince televize Noe. Zádušní mše svatá bude za ni a také za všechny ostatní dobrodince, které si Pán v poslední době k sobě povolal,  vysílána v přímém přenosu z  místa, o které se významným způsobem zasadila, z kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace v Praze - Břvích.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.11.2020

Výroba: 2020