Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Nešpory s odhalením ostatků sv. Norberta

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahov

Duchovní pořady

Premiéra: 28.11.2020

Výroba: 2020

Přenos modlitby nešpor před 1. nedělí adventní s žehnáním 4 nových zvonů pro Strahov a odhalením ostatků sv. Norberta u příležitosti zahájení oslav 900 let do založení řádu premonstrátů.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, zkratka OPraem) je duchovní řád řeholních kanovníků (tedy nikoli mnišský řád). Jeho členové se nazývají premonstráti, norbertini či (podle barvy oděvu) bílí bratři.

Název premonstráti vznikl podle jejich mateřského kláštera ve francouzském Prémontré, který založil v lesním údolí poblíž burgundského Laonu roku 1120 Norbert z Xantenu (působil nejprve jako kanovník, později jako putující kazatel). Jako samostatný řád potvrdil premonstráty roku 1126 papež Honorius II. (zpočátku se nazývali norbertini).

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí.

https://www.strahovskyklaster.cz/historie-strahovskeho-klastera

Duchovní pořady

Premiéra: 28.11.2020

Výroba: 2020