I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

25. 11. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 25.11.2020

Výroba: 2020

Dokonalé následování Krista

Církev si 14. listopadu připomněla památku sv. Mikuláše Taveliče, Petra z Narbony, Deodata z Rodez a Stefana z Cunea. Jsou to první mučedníci z řádu františkánů ve Svaté zemi.


Posvátná místa v covidové době

V Nazaretu se konalo formační setkání pro kostelníky a správce poutních míst Kustodie Svaté země. Významu posvátných míst v covidové době se věnoval ve své úvodní přednášce Kustod Svaté země otec Francesco Patton.


Svátek svatého Jiří v Lodu

Pravoslavná církev oslavila svého patrona sv. Jiří v městě Lod za omezeného počtu věřících. Liturgii předsedal řecký pravoslavný patriarcha Jeruzaléma Teofil III.Církevní vyznamenání pro laika z Nazaretu

Papež František udělil čestný kříž „Pro Ecclesia et pontefice“ (neboli „Pro církev a papeže) Samirovi Abu Nassarovi z Nazareta. Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které může papež udělovat i laikům.

Zpravodajství

Premiéra: 25.11.2020

Výroba: 2020