I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Čas je neúprosný

Dokumentaristika

Výroba: 1978

Dokumentaristika

Výroba: 1978