I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poslední dějství

Dokumentaristika

Výroba: 1970

Babičky v dalším Špátově filmu o stáří nazvaném Poslední dějství žijí již jen ve vymezeném prostoru domova důchodců, kde o ně pečují řádové sestry. Špáta s minimem výpovědí především soucitně pozoruje a snaží se v tomto životě najít alespoň jiskřičku radosti a optimismu.

Dokumentaristika

Výroba: 1970