I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ján Miho - heligonkář a folklorista

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2020

Výroba: 2020

Dokument zachycuje profil folkloristy a heligonkáře Jána Mihy, který dodnes uchovává archaický hudební styl ve slovenské Terchové. Tato hudba zděděná po předcích sloužila jako podklad pro zápis terchovské hudby do UNESCO. Režie Peter Chmela.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2020

Výroba: 2020