I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2020

Výroba: 2020

Přenos mše svaté na poděkování za dar svobody. Celebruje P. Michael Pojezdný, O.Praem., emeritní strahovský opat.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2020

Výroba: 2020