I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

Slavnost Ježíše Krista krále (A)

Pořady pro děti

Premiéra: 19.11.2020

Výroba: 2020

Králové mohou být různí – více či méně dobří, svatí a spravedliví. Ale je tady ještě jeden král. Ten úplně nejlepší a zcela dokonalý. Ano, je to náš Pán Ježíš Kristus. A proč je Králem? Vždyť on je Boží Syn a celý svět mu patří. Přesto se neusadil v žádném přepychovém paláci, když přišel na tento svět, ale udělal z lásky k nám věci skoro neuvěřitelné.

Pořady pro děti

Premiéra: 19.11.2020

Výroba: 2020