I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

2. neděle adventní

Pořady pro děti

Premiéra: 3.12.2020

Výroba: 2020

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky“! Ano, právě těmito slovy začíná v evangeliu vystoupení Jana Křtitele. Lidé mu rozuměli: ve starých dobách se totiž upravovaly cesty pro příchod krále, protože neexistovaly krásné široké cesty jako dneska. Jan tedy vyzývá, aby lidé upravili svůj život, nachystali svá srdce na příchod Spasitele.

Pořady pro děti

Premiéra: 3.12.2020

Výroba: 2020