I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

3. neděle adventní

Pořady pro děti

Premiéra: 10.12.2020

Výroba: 2020

Hlas tedy zazní: řekne, co má, a umlkne. Dále pak v nás působí, co tím hlasem zaznělo. A právě takto působil Jan Křtitel: volal na té poušti lidi k obrácení, křtil je, připravil na příchod Mesiáše, a potom umlknul, skončil své poslání, zanedlouho byl dokonce zabit králem Herodem a jeho zlou manželkou Herodiadou. Ale to, co vykonal, zůstalo v lidech dál, takže mohli přijmout Ježíše jako svého zachránce a Mesiáše. Jan zůstal skromný, nechtěl žádnou moc a slávu – posloužil a odešel. Byl tedy opravdu hlasem, který působil na lidská srdce.

Pořady pro děti

Premiéra: 10.12.2020

Výroba: 2020