I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

9. 12. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 9.12.2020

Výroba: 2020

Přivítání Kustoda Svaté země v Betlémě

Slavnostním přivítáním Kustoda Svaté země v Betlémě začala doba adventní. V letošním roce je poznamenána opatřeními proti pandemii koronaviru.


Nové vydání bible ve znamení dialogu

Vydavatelství Sv. Pavla přichází s novým vydáním bible. Je to výzva k prohloubení znalostí Písma ve znamení ekumenického a mezináboženského dialogu, zvláště mezi křesťany a židy.


Poustevna Natufa

Poustevna Natufa se nachází na vrcholu hory Hazwa v Galileji. Byla založena holandským knězem otcem Jacobem podle příkladu asketických mnichů v prvních dobách církve.


Mládež prožila slavnost Krista Krále

V Betlémě se na konci listopadu setkala mládež Svaté země a prožila zde slavnost Krista Krále. Duchovní program doplnilo kulturní a hudební pásmo, a celá akce se přenášela v přímém televizním přenosu do mnoha zemí světa.


Otče náš: Abba, Otče!

Pátý díl našeho seriálu na téma modlitby Otče náš podle katechezí papeže Františka se věnuje prvním slovům, kterými nás Ježíš naučil oslovovat Boha Otce.

Zpravodajství

Premiéra: 9.12.2020

Výroba: 2020