I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Etiopie: Z každého kmene

Dokumentaristika

Výroba: 2018

Věří, že když někoho zabijete, budete uznáváni, budete hrdinou a ženy vás budou opěvovat. Budete se moci oženit s kteroukoliv ženou budete chtít. Br. Goesh Abraha Asi před 10 lety přijel jeden kněz misionář ke kmeni Dassanech s povoláním sloužit zapomenutým pastevcům žijícím na jih od řeky Omo. Dassanech - národ z Delty - je tvořen převážně zemědělci a pastevci, kteří pěstují plodiny a chovají dobytek na severním břehu jezera Turkana a zaplavených březích řeky Omo na hranicích Etiopie s Keňou. Součástí kmene Dassanech je přibližně osm kmenů a mnoho etnických skupin, mezi nimi Turkana, Mynamy, Gabra, Nyangatom a Hamar. Jejich způsobem života bylo násilí mezi kmeny a smrt byla každotýdenní realitou. Přišel, aby toto násilí ukončil. Pomáhal kmenům, které historicky uctívaly řeku, hady, stromy a škorpiony, pochopit Boží lásku a potřebu po míru a usmíření. Toto je příběh br. Goeshe Abraha a Dassanechského lidu.

Dokumentaristika

Výroba: 2018