I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

4. neděle adventní

Pořady pro děti

Premiéra: 17.12.2020

Výroba: 2020

Proč je tak užitečné a moudré modlit se modlitbu Anděl Páně? Třikrát denně, zvláště když uslyšíme kostelní zvon? Abychom si ráno, přes den i večer připomínali, že máme být připraveni na rozličné situace, a jako Panna Maria je zvládali s láskou a ve spojení s Bohem – pak bude moci Bůh dělat i v našem životě mnohé krásné věci, tak jako tehdy, když se Boží Syn stal člověkem. Tím se učíme s Pannou Marií říkat „Ano“ všemu dobrému a „Ne“ všemu zlému. Jestlipak se i takto chystáte na Vánoce?

Pořady pro děti

Premiéra: 17.12.2020

Výroba: 2020