I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

16. 12. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 16.12.2020

Výroba: 2020

Nový patriarcha Jeruzaléma slavnostně uveden do úřadu

Nový latinský patriarcha Jeruzaléma se ujal svého úřadu po slavnostním přivítání v bazilice Božího hrobu. „Rozsévat, zasadit a nechat vyrůst,“ to je ve zkratce program a nové poslání mons. Pierbattisty Pizzabally.


Odpuštění není alternativou spravedlnosti

V bazilice v Getsemanech se 6. prosince setkali křesťané při mši svaté, kterou obětovali za odčinění vandalismu a žhářského útoku, k němuž došlo v tomto chrámu dva dny předtím.


Mše svatá za dobrodince Svaté země

Kustod Svaté země otec Francesco Patton sloužil mši svatou v jeskyni Narození v Betlémě na úmysl všech dárců a dobrodinců, kteří pomáhají Svaté zemi.


Otče náš: Otče nás všech

Šestá část seriálu o modlitbě Otče náš podle katechezí papeže Františka se zaměřuje na modlitbu i z hlediska skutků milosrdenství.

Zpravodajství

Premiéra: 16.12.2020

Výroba: 2020