I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Anna Janoušková - Naštvaný a smutný jako Bůh

Duchovní pořady

Premiéra: 20.1.2021

Výroba: 2020

Litoval toho, co udělal. Byl smutný. Občas plakal. V životě zažil nejedno zklamání. Některé věci Ho dokázaly pořádně vytočit. Strach a úzkost mu nebyly cizí.
Tyto věty popisují zkušenost Boha na základě biblických pasáží. Zároveň ale také vystihují typickou lidskou skutečnost. Na tomto semináři se budeme zamýšlet nad významem negativních emocí v životě (nejen) křesťana.

Anna Janoušková vystudovala antropologii v Praze, momentálně bydlí v Ostravě a vyučuje na teologicko-misiologické škole ForMission ve spolupráci s Newman University (Birmingham) a Křesťanskou akademií mladých.

Duchovní pořady

Premiéra: 20.1.2021

Výroba: 2020