I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Marek Macák - Jiným nablízku

Duchovní pořady

Premiéra: 6.1.2021

Výroba: 2020

Jak být nablízku lidem, k nimž jako církev těžko hledáme cestu nebo kde nejvíce selháváme? Jak být nablízku lidem, kteří nezapadají do našich škatulek?

Marek Macák vystudoval psychologii a v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.1.2021

Výroba: 2020