I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

Svátek svaté rodiny

Pořady pro děti

Premiéra: 24.12.2020

Výroba: 2020

My si už Ježíška jako stařec Simeon pochovat nemůžeme – Pán Ježíš vyrostl, zemřel a vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Přesto můžeme být podobní tomu Simeonovi – jak? Připomeňme si, že tento zbožný stařec objevil nenápadného Spasitele v obrovském chrámě. A my můžeme nenápadného a skrytého Ježíše objevit i v dnešním světě – tak, abychom jej mohli vzít do své blízkosti, do svého života, a měli z jeho přítomnosti radost.

Pořady pro děti

Premiéra: 24.12.2020

Výroba: 2020