I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

6. 1. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 6.1.2021

Výroba: 2021

Rok 2020 ve Svaté zemi

V tomto vydání Terra Santa News se ohlédneme za nejdůležitějšími událostmi roku 2020 ve Svaté zemi. Od počátečního maxima počtu návštěvníků a turistů jsme se dostali k prázdným ulicím a hotelům. Pandemie koronaviru všechno změnila i v této části světa. Přesto se konaly všechny hlavní liturgické slavnosti i jiné události, které mohli věřící sledovat na dálku ze svých domovů.

Zpravodajství

Premiéra: 6.1.2021

Výroba: 2021